طرح جدید توییتر برای درخواست تیک آبی در ژانویه ۲۰۲۱ تایید شد!!

طرح جدید توییتر برای درخواست تیک آبی در ژانویه 2021 تایید شد!!