تویتتر: آموزش حذف حساب کاربری توییتر در گوشی و کامپیوتر (delete account twitter)