اخبار فیس بوک

15 اسفند 1399
فیس بوک به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.

اخبار فیسبوک: به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.

همانطور که می دانید شبکه های اجتماعی در اشکال مختلفی سعی در جذب مخاطبان خود دارند.مدیر عامل فیس بوک در یک پیشنهاد عالی برای کاربرانش به […]
14 اسفند 1399
فیس بوک با ابزار ویژه خبرنگاران همگان را متحیر و غافلگیر کرد.

اخبار فیس بوک: ابزاری ویژه برای خبرنگاران را ارائه خواهد کرد

همانطور که خبر دارید فیس بوک برای غافلگیری خبرنگاران  از ابزار خبری جدیدی رونمایی کرد.با این کار فیس بوک نویسندگان و روزنامه نگاران فضای بیستری برای […]