فضای مجازی

19 اسفند 1399
رعایت نکته های کلیدی در حفظ امنیت و حریم خصوصی فرزندان در فضای مجازی

رعایت نکته های کلیدی در حفظ امنیت و حریم خصوصی فرزندان در فضای مجازی

در دهه پیشرفت و تکنولوژی تمام فعالیت های مردم جهان از طریق فضای مجازی انجام می شود.و کودکان ونوجوانان هم از این قاعده مستثنی نیستند.مخصوصا در […]
20 شهریور 1398
نزدیکا