فونت اینستاگرام

27 خرداد 1400
اضافه کردن زیر نویس خودکار به استوری های اینستاگرام فعال شد.

اینستاگرام: اضافه کردن زیر نویس خودکار به استوری اینستاگرام

اینستاگرام هر روز با یک قابلیت جدید کاربران خود را غافلگیر می کند،خبر خوشی که اینستاگرام برای کاربران خود منتشر کرده است زیر نویس خودکار در […]