نابینایان

دسامبر 27, 2018

استفاده کاربران نابینا از اینستاگرام

اینستاگرام به تازگی یک سری تغییر در شبکه اجتماعی خود اعمال کرده است که استفاده از این سرویس اشتراک تصویر و ویدیو را برای کاربران دارای […]
Buy now