پیام صوتی در اینستاگرام

1 دی 1397

قابلیت پیام صوتی به اینستاگرام اضافه شد

قابلیت جدیدی در دایرکت اینستاگرام اضافه شد که توسط آن میتوانید در داخل دایرکت هنگام چت‌های یک به یک یا گروهی خود، پیام صوتی نیز ارسال […]