چگونه در پیام رسان بله حساب کاربری خود را حذف کنیم ؟

چگونه در پیام رسان بله حساب کاربری خود را حذف کنیم ؟