آموزش خطا ورود هنگام به تلگرام

26 مرداد 1397

خطاهای موقع ورود به تلگرام

امکان دارد موقع ورود به تلگرام با خطاهای too many attempts , phone number flood      مواجه شوید. دلیل اینجاد این خطاها چیست و چگونه رفع […]