ادغام شبکه های اجتماعی

30 اسفند 1399
audio room اینستاگرام

اینستاگرام:Audio room اینستاگرام به رقابت با کلاب هاوس می رود

همانطور که خبر دارید کلاب هاوس یکی از قابلیت های شبکه های اجتماعی با قابلیت ایجاد تعامل بر صدا می باشد.البته درست است که این قابلیت […]