استارآپ Revue

30 اسفند 1399
تویتتر

تویتتر:twitter سیاست منبع درآمد خود را با فروش اشتراک تغییر داد

توییتر مدتی است با ارائه سرویس ها و برنامه های جالب کاربران خود را شگفت زده می کند،در این مقاله در موردتوییتر با فروش اشتراک به […]