حذف تبلیغات اینستاگرام ،

29 تیر 1398
حذف تبلیغات اینستاگرام

تبلیغات اینستاگرام را چگونه حذف و غیرفعال کنیم؟

در صفحه اینستاگرام تبلیغاتی نمایش داده میشود که شاید برای شما ازار دهنده باشد برای غیر فعال کردن و حذف تبلیغات باید چکاری انجام بدهیم؟.با مارکتور […]