حریم خصوصی و امنیت کودکان در فضای مجازی

17 اردیبهشت 1400
اینستاگرام کودکان

اینستاگرام: مخصوص کودکان زیر ۱۳ سال در حال طراحی است.

اینستاگرام مخصوص کودکان بعد از اعلام قرار گرفتن در دستور العمل طراحی با مخالفانی روبه رو شد.نظر این مخالفان این است که با این اقدام کودکان […]