طراحی جدید اینستاگرام

نوامبر 23, 2018

صفحه پروفایل جدید برای کاربران اینستاگرام

اینستاگرام اعلام کرد که در حال آزمایش یک طراحی جدید برای صفحه پروفایل کاربران در اپلیکیشن خود است.
Buy now