طراحی جدید اینستاگرام

2 آذر 1397

صفحه پروفایل جدید برای کاربران اینستاگرام

اینستاگرام اعلام کرد که در حال آزمایش یک طراحی جدید برای صفحه پروفایل کاربران در اپلیکیشن خود است.