قابلیت مشاهده نظرات در ویدئو یوتیوب

28 اردیبهشت 1400
یوتیوب قابلیت افزودن برچسب زمانی به نظرات را آزمایش می‌کند.

یوتیوب : YouTube قابلیت افزودن برچسب زمانی به نظرات را آزمایش می‌کند.

افزودن برچسب زمانی یوتیوب : طبق گزارشات منتشر شده یوتیوب در حال آزمایش قابلیت جدیدی است که به کمک این قابلیت می توانید،نظرات افراد و کاربران […]