قوانین توییتر

27 اسفند 1399
تیک آبی تویتتر

توییتر: قانون جدید توییتر برای تیک آبی در ژانویه ۲۰۲۱ اعلام شد

توییتر برای رسمی کردن حساب کاربرانش سیاست های را ارائه کرد .مدت زمانی بودکه توییتر درخواست کاربران خود برای تیک آبی را متوقف کرده بود دقیقا […]