کاربران فیس بوک

14 اسفند 1399
فیس بوک با ابزار ویژه خبرنگاران همگان را متحیر و غافلگیر کرد.

اخبار فیس بوک: ابزاری ویژه برای خبرنگاران را ارائه خواهد کرد

همانطور که خبر دارید فیس بوک برای غافلگیری خبرنگاران  از ابزار خبری جدیدی رونمایی کرد.با این کار فیس بوک نویسندگان و روزنامه نگاران فضای بیستری برای […]
17 مرداد 1398