گروه تلگرام

1 بهمن 1396

آموزش جلوگیری از اضافه کردن افراد مختلف در گروه تلگرام

یکی از ویژگی های خوبی که تلگرام به بخش حریم شخصی خود اضافه کرد، تنظیماتی است که از دسترسی افراد برای اضافه کردن شما به گروه […]