Two-Level Verification Training

ژانویه 22, 2018

چگونه در تلگرام هک نشویم

تا مدت ها تلگرام برای حفاظت از حساب های کاربری از یک روش ساده استفاده می کرد و سعی داشت با ارسال یک کد از هویت […]
Buy now