در کنار غزه هستیم

ممبر فیک تلگرام مجازی میباشند و تعداد خروجی از کانال خیلی کم می باشد و یا شایدم اصلا خروجی از کانال نداشته باشید

2000 ممبر فیک تلگرام 200000تومان

  • آیدی کانال خود را وارد کنید.
  • آیدی تلگرام خود را وارد کنید.
  • 0 تومان