در کنار غزه هستیم

ممبر واقعی تلگرام بر اساس تبلیغات در کانال های مختلف صورت میگیرد و 100 درصد واقعی میباشد

2000 ممبر واقعی تلگرام 195000 تومان

  • آیدی کانال خود را وارد کنید.
  • آیدی تلگرام خود را وارد کنید.
  • 0 تومان