در کنار غزه هستیم

ممبر واقعی تلگرام بر اساس تبلیغات در کانال های مختلف صورت میگیرد و 100 درصد واقعی میباشد

20000 ممبر واقعی تلگرام 1,700,000 تومان

  • آیدی کانال خود را وارد کنید.
  • آیدی تلگرام خود را وارد کنید.
  • 0 تومان