در کنار غزه هستیم

در این صفحه بزودی ربات هایی سروش که ایجاد کرده ایم قرار داده می شود که قسمتی در سایت ایجاد میکنیم که بسادگی بتوانید ربات سروش خود را سفارش دهید

منتظر تیم مارکتور باشید که با یک عالمه ربات سروش در خدمت شما دوست داران ما میایم 🙂