نمونه کار ربات telegram جمع آوری کاربران گروه تلگرام

بات تلگرام جمع آوری کاربران گروه

نمونه کار رباتی برای جمع آوری اطلاعات کاربران گروه تلگرام
نوع پروژه

نوع پروژه:

ربات تلگرام

نوع پروژه

نوع پروژه:

ربات تلگرام

مدت زمان

مدت زمان تحویل پروژه :

8 روز

مدت زمان پشتیبانی

مدت زمان پشتیبانی :

2 ماه

آدرس سایت پروژه

آدرس url:

ربات telegram که مشخصات کاربران مانند نام کاربری، پروفایل و id کاربر موجود در گروه مد نظر را اقدام به جمع آوری می کند و طبق نیاز مشتری در اکسل ذخیره می کند.
جمع آوری کاربران گروه تلگرام

سفارش ربات telegram

طبق نیاز مشتری ربات تلگرام پیاده سازی شده است که اقدام به جمع آوری کاربران در گروه مدنظر را می کند و سپس برای پیشرفت کار در صنعت خود، اقدام پیام تبلیغ به کاربران جمع آوری شده نیز می کند. تیم مارکتور طبق نیاز مشتری که کمکی به توسعه کسب و کار حلال شود نیز کمک می کند و خوشحالیم که این ذهنیت را داریم تا در توسعه کسب و کار هم وطنانمان دریغ نمی کنیم. برای سفارش ربات telegram برروی دکمه سفارش کلیک کنید.
درخواست سفارش