در کنار غزه هستیم

نمونه بنر غرفه باسلام

نمونه طراحی بنر برای غرفه شهر نوره باسلام که طبق نظر مشتری طراحی و تحویل داده شد.
نوع پروژه

نوع پروژه:

طراحی

نوع پروژه

نوع پروژه:

طراحی

مدت زمان

مدت زمان تحویل پروژه :

1 روز

مدت زمان پشتیبانی

مدت زمان پشتیبانی :

ندارد

آدرس سایت پروژه

آدرس url:

طبق نظر مشتری، بنر غرفه باسلام طراحی و تحویل داده شد که یک فایل PNG تحویل مشتری داده شد و طبق نیاز مشتری باسلام، فرمت مدنظر تحویل داده شد
نمونه بنر باسلام

سفارش طراحی گرافی غرفه باسلام

طراحی هرگونه بنر برای غرفه و بنر و پست های تبلیغاتی و حتی UI/UX برای طراحی سایت را براحتی می توانید به تیم مارکتور بسپارید و تا زمانی که مشتری راضی نشود، طراحی ادامه پیدا می کند. طراحی جذاب، موجب می شود تا کاربر را بخود جذب کند. هرگونه طراحی بنر و پست برای کسب و کار شما را به ما بسپارید برای سفارش طراحی گرافیک برروی دکمه سفارش کلیک کنید.
درخواست سفارش