ربات

ربات BOT

 

امروزه به خاطر پییشرفت تکنولوژی و کمبود زمان برای رسیدگی به انجام برخی کارها که بصورت یک کار یکنواخت می باشد، زمان زیادی صرف آن کار می شود.

براحتی می توانید بجای استفاده از یک نیروی انسانی که می تواند در قسمت های دیگر شرکت بهره بری بیشتری داشته باشد، از ربات استفاده شود. این ربات همان کار یکنواخت که زمان یک نیروی ماهر را تلف کند را انجام می دهد.

 

سفارش ربات

هرگونه ربات و نرم افزارهای Automate که برای بهبود و پیشرفت کار شما در انواع سایت و شبکه های اجتماعی که موجب پیشرفت و بهبود شما می شود را به مارکتور بسپارید.

ما باید ایرانی پرافتخار شویم.

شبکه اجتماعی و پیام رسان

ربات سایت

ربات برای سایت دیوار

ربات برای سایت شیپور

اشتراک گذاری این مطلب