سیگنال:پیام رسان سیگنال چیست؟مزایا،امنیت و معایب و کاربرد signal