اخبار فیس بوک: ابزاری ویژه برای خبرنگاران را ارائه خواهد کرد