فیس بوک: ویدیو کوتاه یکی از راه های کسب درآمد بالا در facebook