انتقال کد ۲ اف آ از ایسنتا به واتی اپ

امکان ارسال کد 2FA از اینستاگرام به واتس اپ به زودی فراهم می شود.

امکان ارسال کد ۲FA از اینستاگرام به واتس اپ به زودی فراهم می شود.