تلگرام :لینک دار کردن متن و ضمینه کردن ادمین به پست و تغییر زبان در تلگرام