تلگرام :بروزرسانی تلگرام دسکتاپ با پشتیبانی از حذف خودکار پیام