توییتر:تولید کنندگان محتوا را به صورت شگفت انگیزی غافلگیر و هیجان زده کرد.