توییتر:کسب درآمد در توییتر با معرفی دو قابلیت Ticketed Spaces و Super Follows

توییتر:کسب درآمد در توییتر با معرفی دو قابلیت Ticketed Spaces و Super Follows