رفع مشکل خاموش شدن صفحه هنگام گرفتن ویس در موبوگرام