یوتیوب : YouTube قابلیت افزودن برچسب زمانی به نظرات را آزمایش می‌کند.