توییتر: قابلیت سوپرفالو در اختیار همه کاربران آی‌فون قرار گرفت.